Zarząd Fundacji:

1. Rafał Glapiński  -  prezes Zarządu Fundacji 

2. Sylwia Maroń  - członek  Zarządu

3. Dagmara Wiśniewska   -  członek Zarządu

 

Rada Fundacji:

1.Joanna Lara - przewodnicząca Rady Fundacji

2.Beata Kijewska - członek Rady Fundacji