Dom Dla Dzieci  nr. 2 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" mieści się na ul. Sułkowskiego w Wałbrzychu. Jest to niewielka placówka, która funkcjonuje od 1 września 2016r. Dyrektorem placówki jest  Izabela Rakoczy.Koordynatorem jest Asia, do jej nadrzędnych  zadań należy  koordynowanie wspólnych zadań realizowanych na rzecz wychowanków w placówce i poza placówką.