Placówka opiekuńczo – wychowawczą „Dom dla Dzieci nr 2” ul.Sułkowskiego 43 w Wałbrzychu kieruje Dyrektor mgr Rafał Glapiński przy pomocy koordynatora pani Marzeny Lindner wraz z wykształconą kadrą.

Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno – interwencyjnego przeznaczoną dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Lokalizacja budynku jest bardzo dogodna dla dzieci. W poblizu znajduje się przepiękny Park Zdrojowy, Kościół, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich do której uczęszczają nasi wychowankowie oraz plac zabaw. Z okna budynku można zaaobserwować malowniczy widok na górę „Chełmiec”. Na terenie posesji znajduje się ogród w którym dzieci mogą spędzać wolny czas na zabawę na świeżym powietrzy. W naszej placówce wychowawcy razem z dziećmi starają się stworzyć niepowtarzalną, miłą, bezpieczna, ciepłą i rodzinną atmosferę. Warunki, które chcemy stworzyć dzieciom w palcówce, niczym nie odbiegają od warunków domowych, życia w rodzinie. Dzieci, oczywiście uwzględniając ich wiek i możliwości - uczestniczą w wszystkich zajęciach domowych jak: robienie zakupów, przygotowanie posiłków, pranie, prasowanie, sprzątanie pokoików. Poprzez wdrażanie ich do obowiązków, uczenie odpowiedzialności chcemy aby byli dobrze przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie szczególnie w przyszłości, w dorosłym życiu. Ponadto staramy się aby wszystkim tym dzieciom przywrócić utracone dzieciństwo, pozwolić na nowo uwierzyć i odbudować zaufanie do dorosłych. Uczymy jak można aktywnie i racjonalnie spędzać czas wolny, jak pielęgnować nasze niepowtarzalnie, piękne świąteczne tradycje.