Domy dla Dzieci prowadzone przez naszą Fundację są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjno – interwencyjnego przeznaczoną dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Domy są finansowane ze środków pochodzących z Budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.

Dom dla Dzieci nr 1 czytaj więcej

Dom dla Dzieci nr 2 czytaj więcej