Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” działa od 2007 roku na terenie Dolnego Śląska. W zarządzie Fundacji pracują pedagodzy z dużym doświadczeniem w zakresie edukacji dzieci  i młodzieży.

Cele statutowe fundacji:
    
Nasza organizacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej przede wszystkim przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspierania ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.
   Fundacja przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji dzieci i młodzieży pochodzących z różnych grup zagrożonych wykluczeniem bądź zepchnięciem na margines społeczny.
    Przeprowadzamy wiele akcji o charakterze edukacyjnym, m.in. pomagamy dzieciom z domów dziecka i ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, osobom ze społeczności romskich oraz terenów wiejskich.
     W 2008 roku przeprowadziliśmy programu “Daj sobie szansę, czyli jak polubić szkołę-program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu”. W ramach tej inicjatywy edukacyjnej zrealizowaliśmy zajęcia terapeutyczne, edukacyjne oraz pozaszkolne dla dzieci. W 2010r. podobne zajęcia przeprowadziliśmy w ramach projektu rządowego MEN „Szkołę da się lubić realizacja programu rozwojowego PSP nr 9 ”.
  Realizowaliśmy także projekty współfinansowane ze środków unijnych, m.in. -„Dziecięce liczenie- edukacja matematyczna od przedszkola” oraz „ Polubić matematykę- wsparcie dla gimnazjalistów z Jedliny Zdroju”. W tych programach znalazły się niekonwencjonalne zajęcia pomagające polubić matematykę przez dzieci i młodzież w każdym wieku (rozwijamy predyspozycje matematyczne już u przedszkolaków).
   Obecnie Fundacja jest organem prowadzącym dla czternastu Punktów Przedszkolnych na terenie Dolnego Śląska:

„Dobry start przedszkolaka” (w Sędzisławiu, Ciechanowicach, Pisarzowicach, Krzeszowie, Czadrowie, Pankowie, Bojanicach, Lubachowie, Komorowie) punktu przedszkolne są położone na terenach wiejskich .
„Romano drom pe fedyr dzipen”(w Wałbrzychu, Kłodzku, Wrocławiu, Kamiennej Górze, Przemkowie) są to punkty integrujące dzieci pochodzenia romskiego z społecznością większościową.
Prowadzimy Świetlicę Środowiskową dla 27 wychowanków w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj oraz trzy podobne świetlice na terenie miasta Kłodzka.