Serdeczne ogromne podziękowania składamy fundacji Hemmersbach Kids’ Family.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy nasze cztery Domy dla Dzieci zyskały dostęp do nowoczesnego sprzętu AGD, RTV. Poprawiła się jakość zaspokajania potrzeb socjalno bytowych i edukacyjnych naszych wychowanków. Dzięki Państwu mogliśmy nagrodzić najlepszych w nauce, zorganizować kolonie letnią.

Dziękujemy, że Wasza pomoc wciąż trwa.