1. W ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zorganizowano w 2019r. ze środków MSWiA  zadanie pod nazwą „ Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”

2. W ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zorganizowano w 2019r. ze środków MSWiA  zadanie pod nazwą „ Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha”

3. W ramach programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zorganizowano w 2020r. ze środków MSWiA  zadania pod nazwą: 

 „ Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha”

„Wsparcie edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego z Wałbrzycha”

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”

 

 Aktualne Zadania publiczne pod nazwą:

„Romano drom pe fedyr dzipen"  wałbrzyskie przedszkole”,

Godziawer Ciawore - wałbrzyska świetlica,

V Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej "Romano Dzipen" 2024,  są finansowane ze środków dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach

„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”