----------------------------------------------------

Informujemy, że wpłynęły trzy oferty.

Komisja wybrała ofertę firmy DAREX Wałbrzych. Dziękujemy za zainteresowanie.

Zarząd Fundacji Salvator

------------------------------------------------------

Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" ogłasza Pierwszy Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu prac remontowo - malarskich w budynku przy ul. Królewieckiej 9 w Wałbrzychu.

Zapraszamy do składania ofert:

Zakres prac:

- prace malarskie na powierzchni ok 450 m kw, (ściany i sufity)

- uzupełnienie drobnych ubytków materiału ściennego i sufitowego,

- zabezpieczenie mienia Fundacji na czas prac przed i w trakcie malowania,

- prace porządkowe po wykonaniu czynności każdego dnia,

- samodzielny transport i organizacja materiału.

 

W ofercie ma się znaleźć :

- szacunkowy koszt realizacji całego zadania z podziałem na koszty pracy oraz koszty użytych materiałów.

- określenie ram czasowych wykonywanych prac

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze Fundacji przy ul. Królewieckiej 9, w Wałbrzychu do dnia 27.06.2024 do godz 12.00

 

Wzór oferty

Pobierz

 

Więcej informacji pod numerem tel:

74-880-68-60  (w godz. 7.00 - 14.00)
tel. 665 267 179 ( w godz 9.00 - 21.00 )