16.06.2019 Koncert muzyki romskiej zespołu Angelo Ciureja Romano Drom podczas parafialnego festynu przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu byłu Cudownie !!!