Punkt Przedszkolny w Lubachowie znajduje się w Gminie Świdnica.

Do przedszkola zapisanych jest 11 dzieci w wieku 3 i 4 lat, w tym 4 dziewczynki i 7 chłopaków.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzi nauczyciel Datuta Nitkiewicz.

Jest to grupa zróżnicowana zarówno pod względem zachowania jaki i możliwości intelektualnych. Program realizowany jest we wszystkich sferach rozwojowych mając na celu:

-stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu pamięci, mowy, myślenia, spostrzeżenia (zabawy dydaktyczne, matematyczne, gry stolikowe, układanie historyjek, czytanie bajek, nauka wierszy, i piosenek itp.),

- podnoszenie sprawności manualnej (szczególnie posługiwanie się nożyczkami),

- rozwijanie aktywności ruchowo-zdrowotnej poprzez udział w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

- w sferze emocjonalno- społecznej (zwrócenie uwagi na działania zapobiegające konfliktom w grupie),

- współpraca ze środowiskiem ( uczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych).