Dom Dla Dzieci  nr. 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" mieści się na ul. Wesołej w Wałbrzychu. Jest to niewielka placówka, która funkcjonuje od 1 września 2016r. Dyrektorem placówki jest  Izabela Rakoczy. Koordynatorem jest Oskar Bogdan, do jego nadrzędnych  zadań należy  koordynowanie wspólnych zadań realizowanych na rzecz wychowanków w placówce i poza placówką.
    W naszym Domu mieszka 14 podopiecznych. Dzieci są w różnym wieku. Obecnie przedział wiekowy mieści się w przedziale od 10 do 17 lat. Chłopcy są rozmieszczeni na I piętrze w dwóch osobnych pokojach, natomiast dziewczynki zamieszkują  pokój na II piętrze, mamy także do dyspozycji parter, w  którym znajduje się kuchnia i duży salon. W pracy naszej przyjęliśmy system rodzinny , to znaczy, że staramy się stworzyć naszym wychowankom atmosferę ciepła rodzinnego, poczucia bezpieczeństwa, opieki i wsparcia w sytuacjach trudnych. Ponadto w pracy z dziećmi stosujemy system motywacyjny, w którym dominują ustalone kryteria. Podopieczni otrzymują dodatkowe punkty lub je tracą, za wywiązywanie się z określonych obowiązków lub dodatkowe czynności na rzecz placówki.
    Dla w pełni harmonijnego rozwoju staramy się organizować naszym podopiecznym czas wolny w sposób ciekawy i racjonalny.  W dni nauki szkolnej nasze dzieci mogą w większym wymiarze czasu korzystać z komputerów i oglądać programy telewizyjne dostosowane do wieku i pod nadzorem wychowawcy. Staramy się dostarczać dużą dawkę zabaw na świeżym powietrzu, organizujemy gry i zabawy sportowe, spacery, wyjścia na basen, wycieczki krajobrazowe, zimowiska, kolonie letnie, wyjścia do teatrów, muzeów, kina. W procesie wychowawczym zwracamy szczególna uwagę na indywidualny rozwój zainteresowań naszych dzieci, dlatego  na terenie placówki organizujemy także zajęcia kulinarne, gry w szachy, gry w warcaby i zajęcia plastyczne.  
      W pracy naszej nie zapominamy także o tych wychowankach, którzy już opuścili nasz dom. Spotykamy się z nimi, w miarę naszych możliwości pomagamy także im w zdobyciu lub zamianie mieszkania, znalezieniu pracy czy rozwiązaniu trudnych problemów.