Dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Fundacji Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Salvator ogłasza nabór  na stanowisko: Pedagoga. 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub
pedagogika specjalna
-  tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,
- posiadanie pełni praw rodzicielskich; osoba nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
- dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- mile widziany staż pracy w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną,
- mile widziana dobra znajomość następujących ustaw:

 - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

- umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy,
komunikatywność, odpowiedzialność,
- gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i rodziną
oraz administracji samorządowej lub organizacjach społecznych,
- kompetencje osobowe: samodzielność, sprawność i kreatywność, łatwość
nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność współpracy,
dyskrecja i dyspozycyjność, umiejętność planowania i organizacji
pracy, opiekuńczość  wobec powierzonych małoletnich dzieci oraz
umiejętność stosowania czytelnych zasad adekwatnych do wieku i
możliwości podopiecznych,
- prawo jazdy kat. B,
- mile widziane niepalenie papierosów.


3. Do podstawowych obowiązków  kandydata  będzie należało:


- opieka i wychowanie małoletnich dzieci skierowanych decyzją sądu do
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

- współpraca ze specjalistami oraz rodziną biologiczną dziecka,

- zaangażowanie w sprawy zdrowia, edukacji i prawidłowego rozwoju podopiecznych,

- udział w posiedzeniach zespołów oceniających sytuację dzieci,

- prowadzenie i analiza dokumentacji merytorycznej.

Zapraszamy do kontaktu.
CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 74 848 27 27 w godz. 7-15