Dziękujemy zarządowi Fundacji "Alae" ze Świebodzic za przekazane darowizny na rzecz naszych podopiecznych z Domu dla Dzieci nr 1 prowadzonego przez naszą Fundację