Zarząd Fundacji Salvator wraz z Angelo Ciureja składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji II Charytatywnego Koncertu ROMANO DZIPEN.

Dziękujemy w szczególności:

• Uli Jarosiewicz i Mai „Iskierce” Wojtala za bezinteresowne uświetnienie naszego koncertu wspaniałymi występami oraz poprowadzenie warsztatów dla tancerek zespołu Romano drom

• Justynie Medekszy oraz Julii Kamińskiej za urozmaicenie programu naszej imprezy występami wokalnymi

• Posłankom na sejm Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej i Agnieszce Kołacz Leszczyńskiej za obecność i udzielone wsparcie

• Dyrekcji i Pracownikom Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia za umożliwienie zorganizowania koncertu, pomoc organizacyjną i udostępnienie sal

• Pracownikom Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta za nieodpłatne udostępnienie powierzchni reklamowej