Z okazji  Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz Wesołego Alleluja!


 

Prezentujemy osiągnięcia naszego Niepublicznego Przedszkola "Romano drom pe fedyr dzipen" z Wałbrzycha od września do grudnia 2020 r. na tle ogólnopolskim.

1. Konkursy organizowane były przez Wydawnictwo Synapsa w Łodzi - Genialny Pięciolatek. Dzieci uzyskały 98% poprawnych odpowiedzi w testach sprawdzających zakres wiadomości,  

2. Sieć sklepów Biedronka w Warszawie i konkurs  "Szkolne Przygody Fajniaków"  - nagroda główna, którą zdobyliśmy to 1 z 15 Grand Prix oraz nagroda rzeczowa z konkursu  wiadomości o Żywiole Ognia ,

3.Miesięcznik pedagogiczny "Bliżej Przedszkola" w Krakowie ( 3 certyfikaty z EKOPRZEDSZKOLA z zakresu plastyki, kultury i zagospodarowania przestrzeni oraz certyfikat z zakresu sprawności i kreatywności zajęć ruchowych w Przedszkolu ,,Sprintem do Maratonu '').

Dzięki ciężkiej pracy naszych małych przedszkolaków i nauczycielce prowadzącej proces dydaktyczno - wychowawczy p. Małgorzacie Sałaj został nam przyznany grand na zbudowanie na terenie naszego Przedszkola placu zabaw - Grand Prix sklepów Biedronka "Szkolne Przygody Fajniaków"

 


 

Serdeczne podziękowania przekazujemy firmie Metal - Plast za zorganizowanie i przekazanie paczek mikołajkowych dla naszych podopiecznych z Domów dla Dzieci. Jesteśmy wdzięczni za pamięć i okazany gest życzliwości w stronę naszych dzieci.
 
Firma Metal-Plast od wielu lat wspiera nasze Domy Dziecka. 
 

 


 

Serdecznie dziękujemy zarządowi Fundacji " To się uda" za wyposażenie naszych Domów dla Dzieci w sprzęt komputerowy skonfigurowany do nauki zdalnej 
 


 

W imieniu podopiecznych naszych czterech Domów Dziecka dziękujemy Panu Michałowi Foryś oraz wszystkim osobom zaangażowanym za cudowne prezenty pod choinkę.

Uśmiech każdego dziecka jest dla nas cenny - a takie gesty życzliwości przyczyniają się do tego, że pojawia się częściej