Uprzejmie informujemy, że Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” z siedzibą w
Wałbrzychu prowadzi nabór dzieci w wieku 3,4,5 lat do Integracyjnego Punktu
Przedszkolnego w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej 15 na rok szkolny 2021/2022.
lipca. Zainteresowane osoby zapraszamy serdecznie do kontaktu. Wszelkie informacje
można uzyskać pod numerem tel. 697-894-880. Nabór trwa do końca lipca.

 

na warsztaty dotyczące kultury i obyczajowości Romów z elementami treningu antydyskryminacyjnego

Warsztaty odbędą się 18 czerwca 2021 od 16.30 do 18.30 na terenie Starej Kopalni

wstęp wolny

Zapisy pod numerem tel:  506 045 035

W ramach planowanego spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o obyczajowości Romów a także wyposażyć się w wiedzę i umiejętności pozwalające na lepsze zrozumienie osób pochodzenia romskiego i w konsekwencji bardziej efektywną i łatwiejszą współpracę. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć jak historyczna i kulturowa spuścizna ukształtowała relacje pomiędzy Romami a Nie-Romami, sprawdzić jakiego rodzaju „skrótów myślowych” używamy w kontakcie z osobami z grup mniejszościowych czy jakie ( nie zawsze uświadomione) trudności przeżywamy we wzajemnych relacjach.Polecamy warsztat osobom, które:

  • na co dzień mają kontakt z dziećmi, młodzieżą czy też osobami dorosłymi pochodzenia romskiego lub

  • sąsiadują ze społecznością romską lub

  • współpracują z osobami pochodzenia romskiego lub

  • zatrudniają osoby z tej społeczności lub

  • uczą dzieci romskie

  • są zwyczajnie zaciekawione kulturą romską

Warsztaty odbędą się w ramach II Festiwalu Kultury i Muzyki Romskiej „Romano Dzipen” odbywającego się na terenie Starej Kopalni , organizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR.

Warsztat poprowadzą :

Izabela Rakoczy – pedagog, psychoterapeuta, superwizor, od 2006 roku aktywnie współpracuje z osobami ze społeczności romskiej realizując wiele projektów na rzecz integracji

Sylwia Maroń - osoba pochodzenia romskiego, również od wielu lat aktywnie działająca w zakresie inicjatyw na rzecz integracji Romów w Polsce

 


 

II Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej "Romano Dzipen" został sfinansowany ze środków dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Honorowy Patronat nad festiwalem objął Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


 

 

Z okazji  Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz Wesołego Alleluja!


 

Prezentujemy osiągnięcia naszego Niepublicznego Przedszkola "Romano drom pe fedyr dzipen" z Wałbrzycha od września do grudnia 2020 r. na tle ogólnopolskim.

1. Konkursy organizowane były przez Wydawnictwo Synapsa w Łodzi - Genialny Pięciolatek. Dzieci uzyskały 98% poprawnych odpowiedzi w testach sprawdzających zakres wiadomości,  

2. Sieć sklepów Biedronka w Warszawie i konkurs  "Szkolne Przygody Fajniaków"  - nagroda główna, którą zdobyliśmy to 1 z 15 Grand Prix oraz nagroda rzeczowa z konkursu  wiadomości o Żywiole Ognia ,

3.Miesięcznik pedagogiczny "Bliżej Przedszkola" w Krakowie ( 3 certyfikaty z EKOPRZEDSZKOLA z zakresu plastyki, kultury i zagospodarowania przestrzeni oraz certyfikat z zakresu sprawności i kreatywności zajęć ruchowych w Przedszkolu ,,Sprintem do Maratonu '').

Dzięki ciężkiej pracy naszych małych przedszkolaków i nauczycielce prowadzącej proces dydaktyczno - wychowawczy p. Małgorzacie Sałaj został nam przyznany grand na zbudowanie na terenie naszego Przedszkola placu zabaw - Grand Prix sklepów Biedronka "Szkolne Przygody Fajniaków"